Till umu.se

Avhandlingar

Det är många saker att tänka på när det är dags att trycka sin avhandling. Nedan har vi försökt samla svaren på de vanligaste frågorna kring tryck och formgivning av doktorsavhandlingar. Förutom själva tryckningen kan vi även hjälpa dig med sättning och omslagslayout.

Det personliga samtalet är den bästa förutsättningen för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt så tveka inte att ringa eller maila om du funderar över något.

Tidplan, provtryck & deadline

Kontakta tryckeriet i god tid för att få en tidplan för trycket av avhandlingen. En tidplan består av tre olika punkter:

Provtryck

Detta datum lämnar du in dina PDF-filer för ett första provtryck som du får samma dag. Vi föreslår att du gör detta en vecka innan deadline så att du har tid att läsa och korrigera i lugn och ro. Om du vill göra ändringar skickar du in enbart den eller de filer du gjort ändringar i så gör vi iordning ett nytt provtryck för dig att titta på. Nya filer innebär alltid ett nytt provtryck/ PDF-korrektur. Det första provtrycket ingår alltid.

Bor du utanför Umeå kan vi skicka provtrycket till dig som expressbrev.

Deadline

Din inlaga och ditt omslag ska vara godkänt och klart för tryck till denna tidpunkt. Det är det provtryck/ PDF-korrektur du senast fått av oss som ska godkännas för tryck. Deadline är alltså inte den tidpunkt när du senast kan skicka in ändringar.

Leverans

Det datum vi levererar din avhandling. För att vi ska kunna garantera leverans till din spikning är det viktigt att tidplanen följs.

Offert

Om du vill ha en uppfattning om kostnaden för att trycka din avhandling begär du att få en offert. Som allra minst behöver vi veta hur många exemplar du tänkt beställa, hur många sidor det är totalt samt hur många av sidorna som ska tryckas i färg. För resterande variabler (tex papper, opponentexemplar, osv) kan vi använda standardval. Kostnaden blir i slutändan alltid vad som faktiskt tryckts och inte det pris du fått i en offert. 

Korrekturläsning

Korrekturläsningen är ditt ansvar så tänk på att kontrollera allt noggrant. Vi har ingen möjlighet att upptäcka eller korrigera korrekturfel hur stora de än är.

Tips för omslaget

  • Kontrolläs all text, inklusive ryggtext
  • Låt någon annan kontrollläsa, eller läs allting bakifrån, ord för ord
  • Kontrollera alla årtal
  • Kontrollera ISBN och ISSN

Tips för inlagan

  • Kontrollera sidnummer
  • Kontrollera sidbrytningar och textflöde
  • Kontrollera att figurer, tabeller och bilder är rätt placerade
  • Kontrollera bild kvalitet
  • Kontrollera ISBN och ISSN

Spikning

Spikning ska ske minst 3 terminsveckor innan disputation. Spikdatum bokar du hos Universitetsbiblioteket på diva@ub.umu.se.

Till varje avhandling som skickas ut inför disputation ska ett spikblad bifogas. Det finns tydliga regler för hur ett spikblad ska utformas. Mallar för spikblad kan hämtas på Aurora.

Mallar på AuroraInformation om spikning hos UB

ISBN & ISSN

Alla avhandlingar ska ha ett ISBN och numret ska också anges i din avhandling. Du bör beställa ditt ISBN i god tid innan din avhandling ska gå till tryck.

ISSN hanteras av den fakultet eller institution som ger ut serien. Kontakta administratör på utgivande fakultet/institution för ISSN och löpnummer i serien.

Läs mer om ISBN och ISSN hos UB

Pliktexemplar

Vi tar 7 exemplar ur din upplaga och skickar dem till de svenska pliktbiblioteken.

Grafisk profil

Att all kommunikation från universitetet följer samma grafiska utseende gör det snabbt tydligt för mottagaren att universitetet är avsändaren. Detta gäller även avhandlingar. Samtidigt ska den grafiska profilen ge utrymme för kreativitet. Bildvalet är därför fritt och behöver inte följa universitetets bildspråk i övrigt.

Läs mer om universitetets grafiska profil på Aurora

Sättning och omslagslayout

Om du önskar hjälp med sättning och omslagslayout kan Inhousebyråns formgivare hjälpa dig. Meddela oss på tryckeriet att du vill ha hjälp så förmedlar vi kontakt med en formgivare.


Sidansvarig: Mikael Kohkoinen

Utskriftsversion

Relaterad information

Hämta mall för avhandling