Till umu.se

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter på service/drift kan du vända dig till den FM-chef som är ansvarig för Universitetsservice verksamheter i ditt hus. Du beställer servicetjänster via Infocenter.

FM väster                                                                                             

 • Campus Skellefteå
 • Campus Örnsköldsvik
 • Förvaltningshuset och Samverkanshuset
 • Konstnärligt campus
 • Molekylärbiologi
 • Norrbyn
 • Tandteknik
 • Vårdvetarhuset
 • Östra paviljongen
 • 6K och 6L

Joakim Hallstig
090-786 78 05
joakim.hallstig@umu.se
Kontaktsida

FM norr                                                                                                

 • Beteendevetarhuset
 • Humanisthuset
 • Lärarutbildningshuset
 • Norra beteendevetarhuset
 • Samhällsvetarhuset

Lena Bohlin
090-786 76 59
lena.bohlin@umu.se

FM söder                                                                                              

 • Aula Nordica/Universum
 • Biologihuset
 • Mit-huset
 • Naturvetarhuset
 • Teknikhuset
 • Universitetsbiblioteket

Göte Wälitalo
090-786 63 63
gote.walitalo@umu.se
Kontaktsida

FM öster                                                                                               

 • Fysikhuset
 • Fysiologihuset
 • Idrottsmedicin
 • IKSU sport
 • KBC-huset
 • Kemihuset
 • Röbäcksdalen
 • SLU

Robert Fjällborg
090-786 77 71
robert.fjallborg@umu.se
Kontaktsida


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion