Till umu.se

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter på service/drift kan du vända dig till den FM-chef som är ansvarig för Universitetsservice verksamheter i ditt hus. Du beställer servicetjänster via Infocenter.

FM Norr

 • Lärarutbildningshuset
 • Samhällsvetarhuset
 • Universitetsbiblioteket
 • Östra paviljongen

Ida Lestander
090-786 60 61
ida.lestander@umu.se

FM Väster

 • Biologihuset
 • Campus Örnsköldsvik och Skellefteå
 • Naturvetarhuset
 • UCCB
 • UmU-lokaler i VLL
 • Vårdvetarhuset

Anette Holmqvist
090-786 62 46
anette.holmqvist@umu.se

FM söder                                                                                              

 • Beteendevetarhuset
 • Norra beteendevetarhuset
 • Polishuset
 • Humanisthuset
 • MIT-huset
 • Teknikhuset
 • Universum

Roland Pettersson
090-786 68 93
roland.pettersson@umu.se

FM öster                                                                                               

 • KBC
 • Norrbyn
 • SLU
 • Röbäcksdalen
 • Fysikhuset
 • IKSU
 • Kårhuset Origo
 • Lars Färgares gård
 • Säkerhetshuset

Robert Fjällborg
090-786 77 71
robert.fjallborg@umu.se

FM MITT

 • Förvaltningshuset
 • Huset för samverkan
 • Konstnärligt campus

Joakim Hallstig
090-786 78 05
joakim.hallstig@umu.se


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion