Till umu.se

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter på service/drift kan du vända dig till den FM-chef som är ansvarig för Universitetsservice verksamheter i ditt hus. Du beställer servicetjänster via Infocenter.

FM Norr

 • Universitetsbiblioteket
 • Samhällsvetarhuset
 • Lärarutbildningshuset
 • Östra paviljongen

Ny FM-chef från 1 september. Kontakta enhetschef Lena Bohlin om du har frågor eller synpunkter.

FM Väster

 • Biologihuset
 • Vårdvetarhuset
 • Naturvetarhuset
 • Campus Ö-vik och Skellefteå
 • Umu-lokaler VLL
 • UCCB

Anette Holmqvist
090-786 62 46
anette.holmqvist@umu.se

FM söder                                                                                              

 • Beteendevetarhuset
 • Norra beteendevetarhuset
 • Polishuset
 • Humanisthuset
 • MIT-huset
 • Teknikhuset
 • Universum

Roland Pettersson
090-786 68 93
roland.pettersson@umu.se

FM öster                                                                                               

 • KBC
 • Norrbyn
 • SLU
 • Röbäcksdalen
 • Fysikhuset
 • IKSU
 • Kårhuset Origo
 • Lars Färgares gård
 • Säkerhetshuset

Robert Fjällborg
090-786 77 71
robert.fjallborg@umu.se
 

FM Mitt

 • Förvaltningshuset
 • Huset för samverkan
 • Konstnärligt campus

Joakim Hallstig
090-786 78 05
joakim.hallstig@umu.se


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion