Till umu.se

En jämförelse med andra serviceorganisationer i norden

Under fem år har vi deltagit i ett benchmarkingprogram för att jämföra och mäta oss med andra organisationer och företag i norden.

Denna medverkan har hjälpt oss i förbättringsarbetet och det är glädjande att se att vi placerat oss bra bland de andra deltagarna.

Senaste resultaten visar höga siffror

2016 var senaste gången vi var med i benchmarkingprogrammet. Då deltog vi med tjänsterna Lokalvård och Posthantering med goda resultat. När det gäller studentytor är vi "Best practice" - vi har hög servicenivå och låga kostnader.

I undersökningen tittar man även på brukarnöjdheten - och Universitetsservice når det högst uppmätta värdet för hur service minded våra medarbetare är bland alla deltagare sedan starten av benchmarkingprogrammet 2002!


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion