Till umu.se

Om Universitetsservice

Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation som förenklar vardagen på campus för anställda, studenter och besökare.

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att se vilket utbud vi har, kunna välja den servicenivå som passar bäst samt se vad löpande tjänster kostar och kunna budgetera för det.

Vår vision Facility Management

Vi bidrar till framgångsrik utbildning, forskning och samverkan genom att tillhandahålla funktionella, kreativa och trivsamma arbetsplatser för anställda och studenter. Vi är framgångsrika tack vare engagerade och multikompetenta medarbetare, ett väl utvecklat partnerskap samt tydliga kontaktvägar.

Facility management

Målet med vårt förbättringsarbete är en facility management-verksamhet (FM) som förenklar och förbättrar för studenter, anställda och besökare genom ett helhetstänk kring lokaler och service. Vi har därför ingått ett strategiskt partnerskap tillsammans med Lokalförsörjningsenheten för att skapa gemensamma strategier och utvecklingsprojekt samt en bättre kommunikation.

Fm-chefer och utvecklingsledare

Ett viktigt steg på vägen är en tydligare organisation där vi har delat in campus i geografiska områden med en ansvarig FM-chef per område.
FM-chefen är ansvarig för alla Universitetsservice verksamheter inom sitt område. Syftet är att få en nära, tydlig och enkel kommunikation med såväl institutioner och enheter som med våra medarbetare, leverantörer och fastighetsägare.

Förutom FM-chefer har vi utvecklingsledare som jobbar med att utveckla våra processer för att skapa kvalitet i tjänsterna. Utvecklingsledarna har ett helhetsansvar för våra tjänster tvärs igenom de geografiska gränserna.

Kontaktuppgifter till FM-chefer och utvecklingsledare finns i personalkatalogen

En väg in - en viktig del av vår vision

Om du vill ha hjälp, ställa en fråga, felanmäla eller beställa en servicetjänst kontaktar du Infocenter antingen genom att skriva i kontaktformuläret eller ringa 090-786 50 00.

En del ärenden besvarar eller utför Infocenter själva. Övriga frågor skickas vidare till rätt personer i ett ärendehanteringssystem. Vid akuta ärenden kan du självklart kontakta våra servicemedarbetare direkt, men du kan också ringa Infocenter så kopplar de dig till rätt person.

Genom att använda en väg in för våra ärenden vill vi förenkla för anställda och studenter. Vi kan säkerställa en bra återkoppling och vi får statistik över ärenden och frågor vilket gör att vi kan utveckla och förbättra oss.


Sidansvarig: Frida Fjellström

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.


I fokus

En jämförelse med andra serviceorganisationer i norden

Under fem år har vi deltagit i ett benchmarkingprogram för att jämföra och mäta oss med andra organisationer och företag i norden. Läs artikeln